About

Company name:Zhejiang Zhaoxin Textile SCI-TECH   Co., Ltd.

Add:Changxing county, Zhejiang province 

Tel: 86-572-6535018    86-572-6016633

Fax:86-572-6535019

Web site:http://www.ZJzhaoxin.com

E_mail:mail.zjzhaoxin.com/

1:zhaoxin888@zjzhaoxin.com
2:sales1@zjzhaoxin.com
3:sales2@zjzhaoxin.com
4:sales3@zjzhaoxin.com
5:sales4@zjzhaoxin.com
6:sales5@zjzhaoxin.com
7:sales6@zjzhaoxin.com
8:sales7@zjzhaoxin.com
9:sales8@zjzhaoxin.com
10:sales9@zjzhaoxin.com